Gemeente Peel en Maas

Raamovereenkomsten reinigen en inspecteren riolen alsmede kolken
 
Code:   2014-020
Datum Actie:   07-03-2014
Aanbestedingsdatum:   11-03-2014
Trefwoorden:   Omvang van de opdracht, Motivering van uw beslissing tot clusteren, Percelen, Gunning op laagste prijs


1.      Wij stellen dat de omvang van de opdracht onvoldoende bepaald is.

2.      Wij vragen u de aanbesteding uit te stellen en alsnog betere informatie te verschaffen.

3.      Wij stellen dat u zonder deugdelijke motivering het verbod op clusteren schendt.

4.      Wij vragen u alsnog inschrijving op gemeentelijke percelen te faciliteren.

5.      Wij adviseren u de keuze voor gunning op laagste prijs te heroverwegen.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf