Gemeente Gouda

Graaf Florisweg fase 2
 
Code:   2014-027
Datum Actie:   21-03-2014
Aanbestedingsdatum:   23-04-2014
Trefwoorden:   Wijziging gunningscriteria,keuze voor de niet-openbare procedure, selectiemethodiek, bewijs voldoen aan verantwoord bosbeheer


1.      Wij vragen u de beslissing om te gunnen op laagste prijs te motiveren en te heroverwegen.

2.      Wij stellen u voor het werk openbaar aan te besteden.

3.      Wij tekenen aan dat uw methode van selecteren de kansen van het MKB schaadt.

4.      Wij stellen de eis inzake verantwoord bosbeheer ter discussie.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf