Hoogheemraadschap van Delfland

Aanbesteding Onderhoud Zeewerig 2014
 
Code:   2014-028
Datum Actie:   25-03-2014
Aanbestedingsdatum:   23-04-2014
Trefwoorden:   Aanbestedingsreglement, CO2 en lokale werkgelegenheid, Beoordeling inscrijvingen op de gunningscriteria,Eigen verklaring,Omzetverklaring


1.      Wij vragen u of het ARW 2004 al dan niet van toepassing is.

2.      Wij informeren naar uw bedoelingen inzake het gestelde over CO2 en lokale 
      werkgelegenheid.

3.      Wij verzoeken u de scoretabel voor de kwalitatieve gunningscriteria aan te passen.

4.      Wij stellen dat uw eigen verklaring afwijkt van het door de wetgever vastgestelde
      exemplaar.

5.      Wij zien graag dat u de passage inzake de omzetverklaring doorhaalt.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf