Gemeente Zeist

Maaien bermen
 
Code:   2014-044
Datum Actie:   22-05-2014
Aanbestedingsdatum:   07-05-2014
Trefwoorden:   ARW,Percelen,Accountantsverklaring omzet,Bankgarantie, Gunning op laagste prijs,Aantal referentiewerken, Verwijderen zwerfafval,V&G-plan,Verkeersmaatregelen


1.         Wij wijzen u op de tekortkomingen in uw aankondiging.

2.         Wij verzoeken u aan te geven of het ARW 2012 van toepassing is.

3.         Wij verzoeken u de beslissing om geen percelen te formeren te herzien.

4.         Wij vragen u de beslissing om te gunnen op laagste prijs te heroverwegen.

5.         Wij verlangen dat u de bankgarantie terug brengt naar 5%.

6.         Wij informeren naar de status van de in te leveren accountantsverklaring inzake 
       omzet.

7.         Wij voeren bezwaren aan tegen de eis inzake referentiewerken.

8.         Wij vragen u een indicatieve opgave te doen van de hoeveelheid zwerfafval.

9.         Wij vragen u een stelpost toe te voegen voor het treffen van 
      verkeersmaatregelen.

10.      We verzoeken u het V&G-plan meer concreet en project specifiek te maken.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf