Gemeente Midden-Delfland

Aanbrengen Voorbelastingen Hooipolderweg te Den Hoorn
 
Code:   2014-048
Datum Actie:   22-05-2014
Aanbestedingsdatum:   14-05-2014
Trefwoorden:   Aankondiging,Omzeteis,Eis referentiewerken,Gunning op laagste prijs,Werkzaamheden kabels en leidingen,Afwijkingen op de UAV 2012/Voorschrijven van merken,Vereisten toelating onderaannemers,Verkeersmaatregelen,V&G-plan


1.      Wij wijzen u op de vele tekortkomingen in uw aankondiging.

2.      Wij verlangen de intrekking van de omzeteis.

3.      Wij maken bezwaar tegen de gestelde eis inzake referentiewerken.

4.      Wij plaatsen een kritische opmerking bij uw motivering van de gunning op laagste prijs.

5.      Wij achten het niet juist dat de aannemer moet opdraaien voor vertragingen aan de zijde
      van de nutsbedrijven.

6.      Wij zijn het oneens met alle afwijkingen op de UAV 2012 in het nadeel van de aannemer
      en in het bijzonder de bepaling inzake de tariefstelling van opgedragen bestekwijzigingen.

7.      Wij doen u de suggestie de merken die u verplicht wilt voorschrijven zelf in te kopen.

8.      Wij adviseren u de vereisten voor het toelaten van onderaannemers te actualiseren.

9.      Wij verzoeken u een (stel)post op te nemen voor de verkeersmaatregelen.

10.  Wij stellen dat het concept V&G-plan niet voldoet aan de vereisten.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf