Gemeente Hengelo

Project Westtangent gedeelte Geerdinkseweg-Weideweg
 
Code:   2014-052
Datum Actie:   13-06-2014
Aanbestedingsdatum:   13-06-2014
Trefwoorden:   NVI,prijzen van posten,toedeling van risico’s, Garantie op geluid reducerend asfalt,Uitsluiting artikel 2.14 ARW 2012,betere kwaliteit tegen een lagere prijs, Bereidheidverklaringbankgarantie,Eigen Verklaring,Beoordeling gunningscriteria


1.Wij verlangen dat u alsnog inlichtingen verstrekt bij vragen, waarin inlichtingen zijn gevraagd maar niet zijn gegeven. Dit geldt met name ten aanzien van de posten waarvan de prijs niet of slechts ten dele kan worden berekend. 2.Wij maken bezwaar tegen het afwijzen van voorgestelde aanpassingen op voorschriften die door de inschrijvers als disproportioneel worden ervaren. 3.Wij stellen uw eisen aan geluid reducerend asfalt nogmaals ter discussie. 4.Wij wijzen u op het belang van individuele inlichtingen. 5.Wij vragen u waarom u geen ruimte geeft voor betere kwaliteit tegen een lagere prijs. 6.Wij verzoeken u de bereidheidverklaring bankgarantie op te vragen tezamen met de andere bewijsstukken. 7.Wij stellen voor dat u alsnog een correcte Uniforme Eigen Verklaring aanlevert. 8.Wij adviseren u het kader voor de toekenning van punten te verduidelijken.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf