Gemeente Zeist

Inrichting Anne de Vrieslaan e.o.
 
Code:   2014-053
Datum Actie:   30-06-2014
Aanbestedingsdatum:   13-06-2014
Trefwoorden:   Aankondiging,ARW 2012,Aankondigingstermijn/keuze procedure,Percelen,Gunning op laagste prijs,Accountantsverklaring omzet,Eis referentiewerken


1.Wij signaleren dat uw aankondiging in het geheel niet voldoet aan de vereisten. 2.Wij verzoeken u aan te geven of het ARW 2012 van toepassing is. 3.Wij stellen u voor om het werk onderhands aan te besteden of de aankondigingstermijn aan te passen. 4.Wij verzoeken u om de eis accountantsverklaring omzet te schappen of uw beslissing om deze eis te stellen te motiveren en te verduidelijken. 5.Wij verlangen dat u de eis in het referentiewerk aanpast. 6.Wij adviseren u het werk te splitsen in twee percelen: fase 1 en fase 2. 7.Wij vragen u de beslissing om te gunnen op laagste prijs te motiveren en te heroverwegen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf