Area Development Twente

Realisatie EHS
 
Code:   2014-057
Datum Actie:   18-07-2014
Aanbestedingsdatum:   03-07-2014
Trefwoorden:   Aankondiging,Aantal te selecteren partijen,Keuze van selectiecriteria,clustering/percelen,Beoordeling van referentiewerken bij nadere selectie,Eis solvabiliteit,Eis referentieproject toestemmingsprocessen,Keuze van gunningscriteria


1.Wij signaleren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften. 2.Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid inzake het minimum aantal te selecteren gegadigden. 3.Wij maken bezwaar tegen de methode van nadere selectie, die het MKB benadeelt. 4.Wij geven u in overweging enkele onderdelen los te koppelen van de opdracht. 5.Wij vragen u concrete ijkpunten op te geven voor de toekenning van punten. 6.Wij missen een motivering van de gestelde eis inzake solvabiliteit. 7.Wij verzoeken u het criterium “met precisie” te schrappen of te verduidelijken. 8.Wij zien graag dat u wat meer informatie geeft over de gunningscriteria.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf