Gemeente Schijndel

Project Reconstructie Voortstraat
 
Code:   2014-059
Datum Actie:   10-07-2014
Aanbestedingsdatum:   09-07-2014
Trefwoorden:   Aankondiging,Omvang van de opdracht,Voorgeschreven merken,Eis referentiewerk,Afwijken van de UAV 1989


1.Wij signaleren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften. 2.Wij verzoeken u te verifiëren of de juiste procedure is gekozen. 3.Wij constateren dat u het verbod op het voorschrijven van merknamen niet in acht neemt. 4.Wij vragen u de eis inzake referentiewerken in lijn te brengen met de Gids Proportionaliteit. 5.Wij maken bezwaar tegen artikel 01 11 01 van het bestek. 6.Wij wijzen u op een mogelijk ongewenst effect van uw aanvullingen op de UAV-bepalingen inzake bestekwijzigingen en meerwerk.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf