Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

uitvoeringswerkzaamheden stallen DC
 
Code:   2014-061
Datum Actie:   18-09-2014
Aanbestedingsdatum:   16-07-2014
Trefwoorden:   Aankondiging,openbare procedure,Motivering clustering/percelen,Eis solvabiliteit,Eis bankgarantie 10%,Gunningscriterium kwaliteit,Planning


1.Wij signaleren dat uw aankondiging totaal niet voldoet aan de publicatievoorschriften. 2.Wij vragen u de keuze voor de openbare procedure te motiveren. 3.Wij merken op dat u het besluit om het werk niet in percelen op te delen moet motiveren. 4.Wij verlangen dat u de solvabiliteitseis schrapt. 5.Wij maken bezwaar tegen de gevraagde zekerheidsstelling van 10% van de aanneemsom. 6.Wij stellen dat uw gunningscriterium “kwaliteit” een verkapte vakbekwaamheidseis is. 7.Wij constateren dat u zonder motivering op laagste prijs aanbesteedt door niet-functionele emvi-criteria op te voeren. 8.Wij achten het disproportioneel dat iedere inschrijver een planning moet indienen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf