Gemeente Wassenaar

Rioolreiniging en inspectie Werkorganisatie Duivenvoorde
 
Code:   2014-063
Datum Actie:   23-07-2014
Aanbestedingsdatum:   28-07-2014
Trefwoorden:   Clusteren en Percelen,Datum van ontvangst van de inschrijvingen,Duur van de overeenkomst,Zekerheidsstelling,Eis referentiewerken,Maatregel tegen manipulatief biedgedrag,Gunningscriterium ophogingspercentage,Bestekwijzigingen,Korting,


1.Wij vernemen graag waarom u niet een perceel per gemeente voert. 2.Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid inzake de datum van ontvangst van de inschrijvingen. 3.Wij treffen ook verschillen in de informatie over het aantal verlengingen van de opdracht. 4.Wij signaleren dat de verlangde zekerheidsstelling hoger is dan 5% van de opdrachtwaarde. 5.Wij maken bezwaar tegen de eis dat het referentieproject voor minimaal 80% van de omzet door eigen materieel en personeel van de inschrijver moet zijn uitgevoerd en dat het werk binnen het overeengekomen budget is uitgevoerd. 6.Wij stellen dat uitsluiting bij een onbedoelde verschrijving een onredelijke sanctie kan zijn. 7.Wij waarschuwen dat het gunningscriterium ophogingspercentage ongewenste uitkomsten kan geven. 8.Wij verlangen dat u de aanpassing van paragraaf 36 lid 4 van de UAV intrekt. 9.Wij adviseren u duidelijke voorschriften te geven inzake het inschrijven met korting.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf
Volledige tekst van de actie.pdf