Helicon Opleidingen

Renovatie en onderhoud VMBO Groen te Den Bosch
 
Code:   2014-064
Datum Actie:   23-07-2014
Aanbestedingsdatum:   10-09-2014
Trefwoorden:   EMVI-criteria,Wel of geen sloop,Aanbiedingsbrief,Geschiktheidseisen financiële en economische draagkracht,Ervaringseis B10,Selectiecriterium 2: ervaring met de geïntegreerde contractvorm,Selectiecriterium 7: personeel in vaste dienst


1.Wij verzoeken u opgave te doen van de emvi-criteria die u gaat toepassen. 2.Wij vragen u de passage inzake de optie van sloop te verduidelijken. 3.Wij informeren naar de status en functie van de aanbiedingsbrief. 4.Wij wijzen u op het ontbreken van criteria en bewijsdocumenten bij minimumeis A i en ii. 5.Wij stellen dat minimumeis B10 een struikelblok kan zijn voor veel geïnteresseerde bedrijven. 6.Wij doen u een suggestie tot aanpassing van selectiecriterium 2. 7.Wij stellen selectiecriterium 7 ter discussie en vragen u deze te schrappen of aan te passen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf
Volledige tekst van de actie.pdf