Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Prestatiecontract Droog District Zuid-Oost
 
Code:   2014-067
Datum Actie:   25-07-2014
Aanbestedingsdatum:   25-08-2014
Trefwoorden:   Keuze voor de niet-openbare procedure,EMVI-criteria,Eis referentiewerk,Toepassing CPV-codes


1.Wij doen u de suggestie de aanbesteding om te zetten naar een openbare procedure. 2.Wij verzoeken u opgave te doen van de nadere emvi-criteria. 3.Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid in de teksten inzake referentiewerk A. 4.Wij vragen u een CPV-code 45 toe te voegen aan uw omschrijving van de opdracht.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf