Gemeente Ouderkerk

Reconstructie woonwijk Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel
 
Code:   2014-074
Datum Actie:   06-08-2014
Aanbestedingsdatum:   17-09-2014
Trefwoorden:   Eis referentiewerken kerncompetentie A,Omzeteisen,Hoogte omzeteisen,Omzeteis bij aanneming van meerdere percelen,Aanbesteding percelen 2, 3 en 4, uitvoeringstermijn, indexering,Bankgarantie, wachtkamerregeling


1.Wij attenderen u op het ontbreken van een omvangvereiste bij de eis kerncompetentie A. 2.Wij informeren naar de reden(en) voor het stellen van omzeteisen. 3.Wij uiten onze twijfels aan de proportionaliteit van de/enkele omzeteisen. 4.Wij merken op dat het bestek niets regelt over de omzeteis bij gunning van twee percelen, die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd, aan een inschrijver. 5.Wij adviseren u de aanbesteding van percelen 2, 3 en 4 uit te stellen naar volgend jaar. 6.Wij doen u de suggestie de inschrijver voor gunning te doen aantonen dat hij in staat is de vereiste zekerheidsstelling aan te leveren. 7.Wij benoemen twee andere omstandigheden die onder de wachtkamerregeling kunnen vallen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf