Waterschapsbedrijf Limburg

Onderhoud terreinen Noord
 
Code:   2014-078
Datum Actie:   08-08-2014
Aanbestedingsdatum:   28-08-2014
Trefwoorden:   EMVI-criteria, keuze niet-openbare procedure, referentiewerken van verschillende opdrachtgevers


1. Wij vragen u concreet aan te geven welke gunningscriteria u gaat toepassen. 2. Wij geven aan dat bedrijven, bij uitvragen die geen zware inschrijvingskosten oproepen, de openbare procedure prefereren. 3. Wij vragen u toe te staan dat meerdere kerncompetenties middels 1 referentiewerk worden aangetoond.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf