Provincie Noord-Holland

Reconstructie Aansluiting A22-N917
 
Code:   2014-081
Datum Actie:   10-09-2014
Aanbestedingsdatum:   10-09-2014
Trefwoorden:   Referentiewerken, UAV-GC, scoretabel


1.Wij wijzen u op tegenstrijdige bepalingen inzake de gevraagde referentiewerken. 2. Wij vragen u niet meer dan 1 referentie per kerncompetentie als minimumeis te stellen. 3. Wij adviseren u het aspect UAV-GC door te halen in eis T1. 4. Wij verzoeken u uw scoringstabel te bezien vanuit het perspectief van MKB-ondernemingen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf