Gemeente Halderberge

Groot Onderhoud Wegen 2014-2015
 
Code:   2014-082
Datum Actie:   11-09-2014
Aanbestedingsdatum:   24-09-2014
Trefwoorden:   Voorgeschreven merken, Laagste prijs, BRL-9320, referentiewerken


1. Wij wijzen u op het verbod op het voorschrijven van merknamen. 2. Wij doen u de suggestie dit bestek onderhands aan te besteden indien dat past binnen de kaders van de regelgeving en uw beleid.3. Wij leggen uit waarom emvi-criteria zinvol zijn om topkwaliteit te bewerkstelligen. 4.Wij stellen dat de eis BRL-9320 gericht dient te zijn op het asfaltproduct. 5.Wij treffen geen minimum omvang bij de eisen inzake referentiewerken.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf