Waternet

Dijkverbetering Amstelkade Amstelhoek
 
Code:   2014-085
Datum Actie:   15-09-2014
Aanbestedingsdatum:   25-09-2014
Trefwoorden:   Tijdvak referentiewerken, BRL SIKB 7004, korting tijdoverschrijding, percelen, voorgeschreven merken


1. Wij signaleren dat het tijdvak voor referentiewerken korter is dan de norm van vijf jaar. 2. Wij informeren naar de reden(en) voor het handhaven van de eis BRL SIKB 7004. 3. Wij vragen om een herziening of motivering van uw besluit om niet in te gaan op het verzoek om een maximum kortingsbedrag in te stellen. 4. Wij attenderen u op het ontbreken van een motivering inzake uw keuze om geen percelen te formeren. 5. Wij stellen dat de openbare procedure geen frequent gebruik van merknamen toestaat.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf