Gemeente Steenbergen

Herinrichting Jachthaven en N257
 
Code:   2014-089
Datum Actie:   03-10-2014
Aanbestedingsdatum:   14-10-2014
Trefwoorden:   Beoordelingsformulier referentieproject, subjectief selectiecriterium, eis referentiewerken


1. Als eerste wijzen wij u op de verplichting dat selectiecriteria objectief en niet-discriminerend dienen te zijn. Feiten zijn objectief, klantwaarderingen niet. Wij vragen u dan ook met klem om dit formulier in te trekken en er andere selectiecriteria voor in de plaats te stellen. 2. 2. Wij vragen u de eis inzake referentiewerken in lijn te brengen met de Gids Proportionaliteit.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf