Gemeente Weert

Geluidswerende voorziening Ringbaan Noord
 
Code:   2014-090
Datum Actie:   20-10-2014
Aanbestedingsdatum:   12-11-2014
Trefwoorden:   Open vragen referentieprojecten,omzeteis, keuze niet-openbare procedure


1. Wij tekenen bezwaar aan tegen het toepassen van bijlage 4 als instrument voor uw nadere selectie. 2.Wij missen een motivering van de gestelde omzeteis. 3. Wij wijzen u op het feit dat u, zonder motivering, met de keuze van de niet-openbare procedure afwijkt van uw inkoopbeleid en de Gids Proportionaliteit. 4. Wij doen u de suggestie de huidige procedure te staken en een onderhandse procedure op te starten.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf