Gemeente Medemblik

Dorpsaccommodatie Nibbixwoud
 
Code:   2014-092
Datum Actie:   13-10-2014
Aanbestedingsdatum:   22-10-2014
Trefwoorden:   Disproportionele eis referentiewerk, gebrek aan transparantie en objectiviteit, PD-rating, positie MKB


1. Wij stellen dat u de aanpassing van de gestelde eis referentiewerk B kenbaar moet maken in de vorm van een rectificatie. 2. Wij dringen aan op een verdere verlaging van eis referentiewerk B. 3. Wij signaleren dat de kerncompetenties B en D nagenoeg identiek zijn. 4. Wij merken op dat de wijze van beoordeling van referentiewerken vraagtekens oproept. 5. Wij waarschuwen u dat Graydon-ratings niet objectief en transparant zijn samengesteld. 6. Wij menen dat de gekozen methode van selecteren weinig kansen biedt voor bedrijven uit uw gemeente en regio. 7. Wij geven u in overweging deze procedure stop te zetten en te vervolgen met een procedure die lokale/regionale ondernemingen betere perspectieven biedt.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf