Stadsdeel Zuid

Kleine OMOP 2015
 
Code:   2014-095
Datum Actie:   22-10-2014
Aanbestedingsdatum:   02-12-2014
Trefwoorden:   Aankondiging, omzeteis, referentiewerken, Laagste prijs,gebrek aan consistentie


Tevens Aanbesteding OMOP Groot Onderhoud Wegen 1. Wij stellen dat uw aankondigingen niet voldoen aan de publicatievoorschriften. 2. Wij missen een motivering van de gestelde omzeteis en stellen deze eis ter discussie. 3. Wij vragen u de eisen referentiewerken in lijn te brengen met de vigerende voorschriften. 4.Wij uiten onze bedenkingen ten aanzien van de keuze om het werk OMOP groot onderhoud wegen niet in percelen op te delen. 5. Wij verzoeken u toe te lichten waarom u het werk kleine OMOP 2015 op laagste prijs gunt en wat u bedoelt met de passage inzake de gunning van deelopdrachten. 6. Wij adviseren u aanbestedingsdocumenten intern (beter) te screenen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf