Universiteit Tilburg

Nieuwbouw Onderwijs en Zelfstudie Centrum
 
Code:   2014-099
Datum Actie:   12-11-2014
Aanbestedingsdatum:   17-12-2014
Trefwoorden:   Selectiemethode, emvi-criteria, financiële ratio's, ISO 14001, percelen


1. Wij zien graag dat u de puntenmatrix selectieleidraad aanpast met het oog op de positie van het MKB. 2. Wij vragen u om een opgave van de nadere emvi-criteria. 3. Wij geven u in overweging enkele minimumeisen te gebruiken als selectiecriterium. 4. Wij adviseren u de UAV-GC 2005 te schrappen als onderdeel van eis kerncompetentie 1. 5. Wij verzoeken u een gedeelte van eis kerncompetentie 2 anders te formuleren. 6. Wij ontvangen graag aanvullende inlichtingen over uw keuze geen percelen te formeren.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf