Stichting Kolom

Praktijkcollege De Schakel
 
Code:   2014-100
Datum Actie:   14-11-2014
Aanbestedingsdatum:   09-12-2014
Trefwoorden:   Selectiemethode, referentiewerken, puntenwaardering, laagste prijs, percelen, VOG, Eigen Verklaring


1. Wij zien graag dat u de puntenmatrix selectieleidraad aanpast met het oog op de positie van het MKB. 2. Wij wijzen u op het voorschrift te volstaan met 1 referentiewerk per kerncompetentie. 3. Wij ontraden u 3 gegadigden een maximale score te geven en de rest een veel lagere score. 4. Wij adviseren u de gunning op laagste prijs te heroverwegen. 5. Wij ontvangen graag uw motivering inzake uw keuze geen percelen te formeren. 6. Wij merken op dat de VOG niet meer beschikbaar is voor aanbestedingen. 7. Wij vragen u inhoud te geven aan de Eigen Verklaring.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf