Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost

OMOP onderhoud elementen verhardingen
 
Code:   2014-109
Datum Actie:   10-12-2014
Aanbestedingsdatum:   26-01-2015
Trefwoorden:   aankondiging, werk, referentiewerk, omzeteis, percelen, afwijkingen UAV


1. Wij signaleren dat u de opdracht niet op een juiste wijze heeft aangekondigd. 2. Wij verzoeken u na te gaan of de keuze voor de openbare procedure zinvol is. 3. Wij stellen dat het tijdvak voor het referentiewerk vijf jaar behoort te zijn. 4. Wij zien graag een bevestiging dat u geen omzeteis stelt. 5. Wij missen uw motivering(en) voor uw keuze de opdracht niet in percelen op te delen. 6. Wij verlangen dat u de afwijkingen op de UAV 1989 intrekt of motiveert.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf