Gemeente Westland

Kunstgras Korfbalvelden C.K.V. Dijkvogels
 
Code:   2014-113
Datum Actie:   12-12-2014
Aanbestedingsdatum:   08-01-2015
Trefwoorden:   Referentiewerk, Keuze procedure, laagste prijs, afwijkingen UAV, aankondiging


1. wij vragen u aan te geven wat u bedoelt met vergelijkbaar referentiewerk. 2. Wij stellen dat het tijdvak voor referentiewerken vijf jaar dient te zijn. 3. Wij adviseren u na te gaan of de openbare procedure hier passend is. 4. Wij vragen u de keuze voor laagste prijs te heroverwegen. 5. Wij vragen u de afwijkingen op de UAV 2012 te schrappen of te motiveren. 6. Wij signaleren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf