Recreatieschap De Grevelingen

Onderhoud toiletgebouwen
 
Code:   2015-004
Datum Actie:   08-01-2015
Aanbestedingsdatum:   06-02-2015
Trefwoorden:   Inschrijvingsbiljet, laagste prijs, bestuurdersverklaring, lidmaatschap AFNL


1. Het inschrijvingsbiljet verwijst naar een brief “Uitnodiging tot inschrijving”. Deze vinden wij niet bij de Aanbestedingsdocumenten op TenderNed. 2. Het inschrijvingsbiljet wijkt af van het voorgeschreven model G van het ARW 2012. 3. De bij wet verplichte motivering voor gunning op laagste prijs ontbreekt. 4. Wij treffen een bestuurdersverklaring model K als bijlage, maar zien geen voorschrift dat deze dient te worden ondertekend en ingediend tezamen met de inschrijving. 5. In de eigen verklaring is als uitsluitingsgrond beschreven dat de inschrijver lid moet zijn van een branchevereniging die is aangesloten bij Aannemersfederatie Nederland. Dit voorschrift achten wij in strijd met het gelijkheidsbeginsel.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf