Gemeente Veldhoven

Groot Onderhoud asfaltverhardingen
 
Code:   2015-005
Datum Actie:   09-01-2015
Aanbestedingsdatum:   02-02-2015
Trefwoorden:   referentiewerken, social return


1. Wij verzoeken u de eis inzake het referentiewerk asfaltwerkzaamheden te verlagen naar maximaal 60% van de geraamde waarde op jaarbasis. 2. Wij vragen u de eis “werken met een open posten bestek” te schrappen. 3. Wij geven aan dat de social return bepaling verduidelijking behoeft. 4. Wij merken op dat de eis “een door Fundeon erkend leerbedrijf” slechts kan worden gesteld indien de inzet van leerlingen wordt voorgeschreven.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf