Provincie Zuid-Holland

Drechtbrug N207
 
Code:   2015-013
Datum Actie:   15-01-2015
Aanbestedingsdatum:   04-02-2015
Trefwoorden:   CO2 bewust certificaat, referentiewerk, selectiemethode, emvi-criteria


1. Wij vragen u opnieuw het CO2 bewust certificaat niet als vakbekwaamheidseis te gebruiken. 2. Wij vragen u de conditie binnen de bebouwde kom te schrappen in de eis “Brug bouwen”. 3. Wij informeren naar de wijze van selecteren en het aantal uit te nodigen gegadigden. 4. Wij ontvangen graag een opgave van de nadere emvi-criteria.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf