RET N.V.

Metro spoorvernieuwing tracé Heemraadlaan – De Akkers
 
Code:   2015-014
Datum Actie:   19-01-2015
Aanbestedingsdatum:   13-02-2015
Trefwoorden:   Referentiewerken, keuze procedure, emvi-criterium, puntenscore prijs


1. Wij wijzen u op tegenstrijdige eisen aan inschrijvers in de aankondiging en het bestek. 2. Wij vragen u de conditie “vergelijkbaar” nader te beschrijven. 3. Wij informeren naar de reden(en) voor de keuze van de openbare procedure. 4. Wij merken op dat uw emvi-criterium niet transparant is en uiten het vermoeden dat u een aanbesteding op laagste prijs houdt. 5. Wij plaatsen kanttekeningen bij uw methode voor het omzetten van prijzen in punten.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf