Gemeente Nijmegen

Onderhoud vastgoed
 
Code:   2015-015
Datum Actie:   26-01-2015
Aanbestedingsdatum:   12-03-2015
Trefwoorden:   aankondiging, clusteren, eis 50% personeel in vaste dienst, referentiewerken, erkende restauratiebedrijven


1. Wij wijzen u op het ontbreken van de aankondiging op TenderNed. 2. Wij merken op dat deze opdracht waarschijnlijk een werk is en geen dienst. 3. Wij maken bezwaar tegen de beslissing het werk niet op te delen in percelen. 4. Wij stellen dat de eis 50% personeel in vaste dienst in strijd is met de regelgeving. 5. Wij geven aan dat de eisen referentiewerken verduidelijking behoeven. 6. Wij verzoeken u het gestelde inzake erkende restauratieaannemers te herzien.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf