Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wegenonderhoud 2015
 
Code:   2015-019
Datum Actie:   02-02-2015
Aanbestedingsdatum:   04-03-2015
Trefwoorden:   Termijn ontvangst inschrijvingen, aankondiging, minimumeisen, percelen, HAV 2013


1. Wij vragen u de aanbesteding uit te stellen omdat u de minimumtermijn niet acht neemt. 2. Wij treffen diverse tekortkomingen in uw aankondiging. 3. Wij informeren of het ontbreken van minimumeisen overeenkomt met uw intenties. 4. Wij geven u in overweging de opdracht in percelen op te delen. 5. Wij verzoeken u inschrijvers beter te informeren over uw afwijkende voorwaarden.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf