Gemeente Epe

Herinrichting Centrum Epe
 
Code:   2015-021
Datum Actie:   05-02-2015
Aanbestedingsdatum:   25-02-2015
Trefwoorden:   Toepassen gunningscriteria als selectiecriteria, beoordeling niet transparant, bereidheidverklaring bank, bestuudersverklaring model K


1. Wij maken bezwaar tegen het vragen van inschrijvingsaspecten als gunningscriterium. 2. Wij adviseren u de aanbesteding om te zetten in een openbare procedure met emvi. 3. Wij merken op dat de (beoordeling van de) selectiecriteria onvoldoende transparant is. 4. Wij tekenen aan dat gunnen op laagste prijs inhoudt dat alleen de prijs telt. 5. Wij verzoeken u de bereidheidverklaring van een bank alleen op te vragen bij de winnaar. 6. Wij geven aan dat bestuurdersverklaring model K thuishoort in de inschrijvingsfase.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf