Provincie Overijssel

2e tranche Bodemsanering Asbest in Tuinen 'Kracht van Overijssel'
 
Code:   2015-022
Datum Actie:   12-02-2015
Aanbestedingsdatum:   04-03-2015
Trefwoorden:   Werk geen dienst, tijdvak referentiewerken, bestuurdersverklaring aanmelding, nadere emvi-criteria


1. Wij merken op dat u deze opdrachten als werken behoort aan te kondigen. 2. Wij stellen dat het tijdvak van referentiewerken geen drie maar vijf jaar moet zijn. 3. Wij verzoeken u de bestuurdersverklaring aanmeldingsfase in te trekken. 4. Wij vragen u een meer concrete opgave van nadere emvi-criteria te geven.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf