Gemeente Súdwest Fryslân

Reinigen en inspecteren van riolering, gemalen en kolken
 
Code:   2015-023
Datum Actie:   13-02-2015
Aanbestedingsdatum:   17-03-2015
Trefwoorden:   Onnodig samenvoegen, geen percelen


1. Artikel 1.5.1 van de Aanbestedingswet verbiedt het onnodig samenvoegen van opdrachten. Wij constateren dat u dit verbod negeert. 2. Wij zien hier een indeling in percelen, maar ook een verbod om in te schrijven op afzonderlijke percelen. 3. Wij wijzen u op de mogelijkheid zowel een inschrijving in massa als inschrijvingen in percelen mogelijk te maken. Door beide opties open te stellen, voldoet u aan de regelgeving en zult u geen aantrekkelijke inschrijvingen mislopen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf