Gemeente Cuijk

Groenonderhoud Kraaijenbergseplassen
 
Code:   2015-033
Datum Actie:   06-03-2015
Aanbestedingsdatum:   07-04-2015
Trefwoorden:   Model K, gunningscriteria, referentiewerk, eis 50% zelf uitvoeren, ontbindende voorwaarden


1. Wij informeren naar de status van verklaring model K. 2. Wij wijzen u op tegenstrijdige bepalingen inzake de gunningscriteria. 3. Wij adviseren u het gunningscriterium social return te verduidelijken. 4. Wij vragen u de eis inzake het referentiewerk meer concreet te beschrijven. 5. Wij verlangen dat u het voorschrift 50% zelf uitvoeren schrapt. 6. Wij verzoeken u nadere uitleg te geven over de kans dat een ontbindende voorwaarde de gunning van de opdracht in de weg zal staan.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf