Erasmus Universiteit Rotterdam

Renovatie B-gebouw
 
Code:   2015-036
Datum Actie:   12-03-2015
Aanbestedingsdatum:   01-04-2015
Trefwoorden:   Clusteren, ISO 14001, Tevredenheidsverklaring, Selectiecriterium


1. Wij verlangen dat u uw keuze voor het samenvoegen van de opdracht nader motiveert; 2. Wij vragen u de eis inzake “ ISO 14001” te schrappen; 3. Wij adviseren u een standaard opdrachtgeversverklaring te vragen; 4. Wij vinden dat de beoordeling van het genoemd selectiecriterium objectivering behoeft.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf