Gemeente Voorst

Brede School De Fliert Twello
 
Code:   2015-039
Datum Actie:   18-03-2015
Aanbestedingsdatum:   20-03-2015
Trefwoorden:   10% bankgarantie, inschrijvingsvergoeding, selectiecriteria, referentiewerken, gunningscriteria


1. Wij vragen u de uiterste termijn van aanmelding op te schuiven. 2. Wij verlangen dat u de eis 10% bankgarantie terugbrengt naar 5%. 3. Wij stellen voor dat u de bereidverklaring bankgarantie in een latere fase voorschrijft. 4. Wij wijzen u op voorschrift GP 3.8 inzake het verstrekken van een inschrijvingsvergoeding. 5. Wij signaleren dat de selectiecriteria onvoldoende transparant zijn beschreven. 6. Wij tekenen aan dat vragen om meer dan 1 referentie per kerncompetentie niet is toegestaan. 7. Wij merken op dat het opvragen van zoveel mogelijk referentiewerken schade toebrengt aan de kans op toetreden van mkb-ondernemingen. 8. Wij adviseren u geen relatieve scores toe te passen in uw gunningsprotocol.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf