Gemeente Eindhoven

Genderpark, sanering herinrichting
 
Code:   2015-049
Datum Actie:   02-04-2015
Aanbestedingsdatum:   28-04-2015
Trefwoorden:   Accorderen, emvi of laagste prijs, afwijken UAV


1. Wij vragen u een nadere toelichting te verstrekken omtrent de gang van zaken ten aanzien van het accorderen van posten met de hoeveelheid 1 stuks. 2. Wij adviseren u de keuze voor een emvi-component met een geringe waarde en een beperkt onderscheidend vermogen te motiveren. 3. Wij wijzen u op voorschrift 3.9.C van de Gids Proportionaliteit inzake het integraal toepassen van paritair opgestelde algemene voorwaarden.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf