Provincie Noord-Brabant

Weerijs-Zuid
 
Code:   2015-054
Datum Actie:   24-04-2015
Aanbestedingsdatum:   11-05-2015
Trefwoorden:   ISO 9001, Eigen Verklaring, referentiewerken, UAV, percelen, model K, korting, plan van aanpak


1. Wij informeren naar de status van de eis ISO 9001 in het bestek. 2. Wij vragen u de Unifome Eigen Verklaring te voorzien van de toepasselijke kenmerken. 3. Wij stellen dat de eis (RAW-bestek) niet is toegestaan bij Europese aanbestedingen. 4. Wij signaleren dat eis referentiewerk 2 te veel kenmerken bevat en bovendien onduidelijk is. 5. Wij vragen u de UAV 2012, behoudens uw afwijking op paragraaf 22, integraal toe te passen. 6. Wij missen een motivering van uw beslissing de opdracht niet in percelen op te delen. 7. Wij informeren naar de status van de bijlage verklaring Model K. 8. Wij wijzen u op tegenstrijdigheden in de bepalingen inzake negatieve bedragen/korting. 9. Wij verzoeken u duidelijkheid te geven over het plan van aanpak werken met verontreinigde grond, dat in het bestek is genoemd.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf