Wetterskip Fryslan

Vijf gemalen Ferwerderadiel en Dongeradeel
 
Code:   2015-060
Datum Actie:   07-05-2015
Aanbestedingsdatum:   11-06-2015
Trefwoorden:   Referentiewerken


1. Wij verzoeken u de eis inzake het vijzelgemaal een ruimere beschrijving te geven en te verduidelijken op het vlak van de minimale omvang. 2. Wij signaleren dat geen minimum omvang is opgenomen in de eis inzake integraal projectmanagement.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf