Bedrijvenschap HarnaschPolder

Voorbelasten Paardekoper
 
Code:   2015-068
Datum Actie:   27-05-2015
Aanbestedingsdatum:   09-06-2015
Trefwoorden:   Geregistreerde bestekhouders, combinaties, voorgeschreven merken, referentiewerken, verkeersmaatregelen, Eigen Verklaring


1. Wij vragen u hoe een ondernemer geregistreerd bestekhouder kan worden. 2. Wij verlangen dat u het verbod op gezamenlijke inschrijvingen intrekt. 3. Wij informeren naar de ontbrekende paragraaf inzake het afwijken van de voorschriften inzake technische specificaties. 4. Wij vragen u de eis inzake referentiewerken in lijn te brengen met de Gids Proportionaliteit. 5. Wij verzoeken u na te gaan of verkeersmaatregelen nodig zijn bij dit werk. 6. Wij signaleren dat u een verouderde versie van de Uniforme Eigen Verklaring gebruikt.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf