Rijksvastgoedbedrijf

Proefdraaiplaats Vliegbasis Eindhoven
 
Code:   2015-074
Datum Actie:   05-06-2015
Aanbestedingsdatum:   22-06-2015
Trefwoorden:   emvi, laagste prijs, CO2 ambitieniveau, opleverdatum


1. Wij wijzen u op tegenstrijdige informatie inzake de opleverdatum en het gunningscriterium. 2. Wij geven u in overweging uw keuze van gunningscriteria te motiveren. 3. Wij adviseren u voorschriften inzake de naleving van het aanbod CO2 ambitieniveau toe te voegen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf