Amsterdam Protonen Therapie Centrum

Nieuwbouw Amsterdam Proton Therapy Center
 
Code:   2015-076
Datum Actie:   12-06-2015
Aanbestedingsdatum:   26-06-2015
Trefwoorden:   keuze concurrentiegerichte dialoog, aanpassing minimumeis en selectiecriterium


1. Het is discutabel de concurrentiegerichte dialoog te kiezen voor een engineering & construct opdracht. 2. Wij adviseren u een rectificatie op te stellen ten aanzien van de aangepaste geschiktheidseis G1 en selectiectiterium S1.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf