Provincie Groningen

Reconstructie knoopunt Reitdiep
 
Code:   2015-078
Datum Actie:   12-06-2015
Aanbestedingsdatum:   01-07-2015
Trefwoorden:   Omvang referentiewerk


U heeft aangegeven dat de gekozen opdrachtwaarde berust op een abuis en toegezegd actie te ondernemen om de eis aan te passen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf