Tennet TSO B.V.

Wintrack II, Noordwest en Zuiidwest 380 Kv
 
Code:   2015-081
Datum Actie:   18-06-2015
Aanbestedingsdatum:   05-07-2015
Trefwoorden:   contractvoorwaarden, afwijken UAVGC


Wij doen u de suggestie een bijeenkomst met de inschrijvers te beleggen met het oogmerk de contractuele voorwaarden in balans te brengen. Een andere optie kan zijn een verzoek aan de Commissie van Aanbestedings Experts om te bemiddelen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf