Gemeente Leiden

Museum De Lakenhal
 
Code:   2015-085
Datum Actie:   03-07-2015
Aanbestedingsdatum:   26-08-2015
Trefwoorden:   EMVI-criteria, percelen, referentiewerken, selectiecriteria, ERB-certificaat


1. Wij verzoeken u opgave te doen van de EMVI-criteria die u gaat toepassen. 2. Wij missen een motivering van uw keuze om het werk niet in percelen op te delen en vragen u deze beslissing te heroverwegen. 3. Wij verlangen dat de omvang van de referentiewerken in lijn wordt gebracht met voorschrift 3.5.G.2 van de Gids Proportionaliteit. 4. Wij wijzen u op belemmerende aspecten in de referentiewerken kerncompetenties. 5. Wij merken op dat enkele eisen referentiewerken verduidelijking behoeven. 6. Wij attenderen u op advies 52 van de Commissie van Aanbestedingsexperts inzake de proportionaliteit van selectiecriteria en de onderdelen waar uw selectiecriteria afwijken van de daarin vervatte oordelen. 7. Wij ontraden het eisen van puur Nederlandse certificaten (ERB) bij Europese aanbestedingen. 8. Wij vragen u de eis current ratio te motiveren en de eis positief eigen vermogen te schrappen. 9. Wij verzoeken u de duur van de overeenkomst eenduidig vast te leggen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf