Gemeente Stichtse Vecht

Kockengen Waterproof fase 2
 
Code:   2015-087
Datum Actie:   15-07-2015
Aanbestedingsdatum:   26-08-2015
Trefwoorden:   EMVI-criteria, omzeteis, inlichtingen, referentiewerken, combinaties, certificaten, loten


1. Wij verzoeken u opgave te doen van de EMVI-criteria die u gaat toepassen. 2. Wij missen een motivering van uw keuze om het werk niet in percelen op te delen. 3. Wij zien graag dat u kort na de gestelde deadline een nota van inlichtingen uitbrengt. 4. Wij verlangen dat u de omzeteis intrekt en de eis rectificeert. 5. Wij tekenen aan dat het tijdvak voor referentiewerken vijf jaar behoort te zijn. 6. Wij stellen dat uw voorschrift van maximaal twee combinanten discriminerend is. 7. Wij vragen u enkele minimumeisen (inzake certificaten) om te zetten in bestekvoorschriften. 8. Wij wijzen u op het gebod de UAV 2012 integraal toe te passen en afwijkingen te motiveren. 9. Wij verzoeken u de gekozen opzet nog eens kritisch tegen het licht te houden.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf