Haven Amsterdam

All Weather Terminal 4
 
Code:   2015-091
Datum Actie:   29-07-2015
Aanbestedingsdatum:   02-10-2015
Trefwoorden:   startdatum, emvi, varianten, omzeteis, referentiewerken, combinaties.


1. Wij adviseren u de startdatum aan te passen; 2. Wij wijzen u op de verplichting om het gekozen gunningscriterium te motiveren; 3. Wij vragen u te bevestigen dat u varianten van de inschrijvers accepteert; 4. Wij verwachten dat u de omzeteis schrapt of motiveert; 5. Wij zien graag dat u 1 referentiewerk per kerncompetentie verlangt; 6. Wij verzoeken u de eis inzake 60% van het werk zelf uit te voeren te laten vervallen; 7. Wij verlangen dat u de verzwaarde eisen aan combinaties intrekt.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf