Gemeente Stein

Herinrichting Julianastraat- Raadhuisstraat Urmond / Berg aan de Maas
 
Code:   2015-093
Datum Actie:   31-07-2015
Aanbestedingsdatum:   11-09-2015
Trefwoorden:   Gestanddoeningstermijn, partiële gunning, VOG-rp,Referentiewerken,gelijkwaardige bouwstoffen, meerwerk


1. Wij verzoeken u de voorschriften inzake inschrijving duidelijker weer te geven. 2. Wij vragen u de termijn van gestanddoening in lijn te brengen met de startdatum. 3. Wij stellen dat partieel gunnen alleen mogelijk is op basis van een transparant protocol. 4. Wij adviseren u voor fase 2 een termijn in werkbare dagen te stellen. 5. Wij wijzen u op het ontbreken van de motivering om het werk niet op te delen in percelen. 6. Wij merken op dat de overgangsregeling VOG-rp is beëindigd. 7. Wij vragen u het tijdvak voor referentiewerken op vijf jaar te stellen. 8. Wij plaatsen kritische kanttekeningen over uw voorschrift inzake gelijkwaardige bouwstoffen. 9. Wij maken bezwaar tegen uw voorschrift van maximaal 10% opslag bij meerwerk.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf